Sygn. akt III RNs 49/17

Data 16.08.2017 r.

Sygn. akt III RNs 49/17

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie adwokata Pawła Kubiaka, prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Katarzyny Abramczyk, ostatnio zamieszkałej Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 8, celem reprezentowania jej interesów w toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej postępowaniu o pozbawienie władzy rodzicielskiej, sygn. akt III Nsm 90/17.  

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczone będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.            

 

Rejestr zmian dla: Sygn. akt III RNs 49/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-17
Publikacja w dniu:
2017-08-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d